EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Historia i współczesność

Opowieść o pionierkach i pionierach

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej to pierwsza instytucja w Polsce w takiej skali poświęcona komiksom i grom wideo. Fundamentem, na którym wznosi się budowa Centrum, jest ponad 30-letnie doświadczenie Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. To największe wydarzenie komiksowo-growe w Europie Środkowej jest dziś współorganizowane właśnie przez zespół pasjonatów z EC1 Łódź. 

Ale święto kultury popularnej nie kończy się na jednym jesiennym weekendzie raz w roku. Lubimy myśleć, że od października 2023, kiedy oficjalnie otworzyliśmy CKiNI, festiwal trwa non stop. Wspólnym mianownikiem jest też przywództwo Adama Radonia, kierownika Centrum, związanego z MFKiG od początku jego istnienia. Dziś CKNI to najważniejszy ośrodek promocji narracji graficznych i szerzący wiedzę na temat produkcji gier wideo, stymulujący działania kulturalne oraz edukacyjne. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier pozostaje jego flagowym wydarzeniem.

1907

W przestrzeni obecnego Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej od 1907 roku funkcjonowała pierwsza komercyjna elektrownia w Łodzi, którą po II wojnie światowej rozbudowano o funkcje ciepłownicze. EC1 – działające pod tą nazwą od 1960 roku – dostarczało łódzkim odbiorcom prąd oraz gorącą wodę i parę wodną do końca stulecia.

1991

Na początku lat dziewięćdziesiątych zaczyna się historia Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, najpierw znanego jako Ogólnopolski Konwent Twórców Komiksu. Poza krótką przygodą w Kielcach, za sprawą działalności Stowarzyszenia Twórców „Contur”, zrzeszającego głównie łódzkich twórców, festiwal na stałe związał się z Łodzią. W XXI wieku pole festiwalowych zainteresowań zostało rozszerzone o gry wideo, a wydarzenie zaczęło być programowane w dzisiejszej formule zawierającej łącznik „[…] i gier”. Sukces festiwalu zrodził marzenia o instytucji komiksowo-growej otwartej na co dzień.

2010

Idea Centrum narodziła się z inicjatywy m.in. łódzkiego środowiska związanego z festiwalem komiksu, Stowarzyszeniem Twórców „Contur”. Adam Radoń, wieloletni dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, przeprowadził przez kilka lat szereg rozmów i spotkań zarówno z ekspertami z działających zagranicą muzeów i galerii sztuki komiksowej, jak i z urzędnikami miejskimi w celu pozyskania wsparcia dla tej idei.

2013-2015

Po powołaniu placówki Łódzkiego Centrum Komiksu w ramach Domu Literatury w Łodzi w 2013 roku, w którym przez trzy lata mieściło się biuro organizacyjne Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, miasto rozpoczęło prace koncepcyjne, mające doprowadzić do powstania projektu rewitalizacyjnego fragmentu kompleksu EC1 Łódź przeznaczonego właśnie na Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Firma Deloitte, odpowiedzialna za przygotowanie dokumentu strategicznego planu rozwoju tzw. Nowego Centrum Łodzi, włączyła do niego projekt rewitalizacji budynku z przeznaczeniem na budowę nowoczesnej placówki związanej jednak już nie tylko z komiksem, ale także z grami wideo – sięgając do kilkuletniej już wówczas tradycji samego MFKiG oraz mając na uwadze obiecujący rozwój branży gamedev w Polsce.

2016

Idea Centrum fizyczny kształt przybrała dopiero po powołaniu do życia EC1 Łódź, w budynku warsztatów i chłodni byłej elektrociepłowni, w którym przez kilka lat swoją siedzibę miały także wytwórnia filmowa Se-ma-for oraz Muzeum Bajki. Do struktur organizacyjnych EC1 w 2016 roku włączono Wydział Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, którego załogę tworzy do dziś zespół doświadczonych organizatorów Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, zasilony w kolejnych latach przez nowych członków. Ich główną misją, poza samym festiwalem, było uruchomienie placówki Centrum oraz nadzór nad jej późniejszą bieżącą działalnością.

2017

Projekt realizacji Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w ramach struktur organizacji EC1 Łódź - Miasto Kultury zyskuje akceptację i finansowanie. Zaczyna się budowa centrum, przygotowanie ekspozycji, testowanie doświadczeń. Wielkie marzenia zmieniają się w najzupełniej realną przygodę! 
Dwa lata trwały, rozpoczęte w 2017 roku, roboty budowlane w zniszczonym obiekcie, którego część – np. charakterystyczne silosy – odtworzono, część zaś wybudowano od nowa. Równocześnie toczyły się prace nad koncepcją placówki i jej ekspozycji. Przestrzeń istniejąca dotychczas tylko w marzeniach, projektach i wizualizacjach szybko nabierała fizycznej postaci.

2021

Siedziba instytucji wyróżnia się już z zewnątrz dzięki odwzorowanemu na elewacji w formie wielkoformatowego muralu rysunkowi południowokoreańskiego artysty Kim Jung Gi. Malunek powstał w 2021 roku; rok później Centrum odwiedził sam Kim Jung Gi. Oryginał pracy przedstawiającej dynamiczną opowieść o ludziach i smokach można zobaczyć w jednym z pomieszczeń budynku.

2023

7 października 2023 Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 zostaje otwarte! Data otwarcia Centrum została sparowana z 34. Międzynarodowym Festiwalem Komiksu i Gier. Łódź zostaje stolicą popkultury, a w weekend otwarcia komiksami i grami żyje kilkanaście tysięcy uczestników.