root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Zgłaszanie niezgodności

 

W związku z realizacją przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi projektu pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - etap Mechaniczne Oko” w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z KPON lub KPP.

W celu zgłoszenia niezgodności należy przekazać informację w formie pisemnej w formie:

  1. poczty tradycyjnej - w formie listownej na adres ministerstwa:
  • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

lub 

  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskie Przedmieście 15, 00-071 Warszawa (nazwa i adres Instytucji Pośredniczącej),

     2. skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nazwa Instytucji Pośredniczącej),

     3. formularza internetowego e-Nieprawidłowości, dostępnego na stronie www.feniks.gov.pl,

     4. mechanizmu sygnalistycznego rozumianego jako dedykowany adres e-mail: rownosc.feniks@mfipr.gov.pl  lub naduzycia.feniks@mfipr.gov.pl