root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Polityka prywatności

Informacje ogólne

1) Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych użytkowników na portalach: www.ec1lodz.pl, www.planetariumec1.pl, www.centrumnaukiec1.pl, www.bilety.ec1lodz.pl, www.nckf.pl, www.lodzfilmcommission.pl, www.komiksfestiwal.com, (dalej „Portale”)..

2) Administratorem danych osobowych użytkowników Portali jest EC1 Łódź – Miasto Kultury z siedzibą w Łodzi przy ul. Targowej 1/3, REGON: 100522238 (dalej „EC1”).

3) Dane osobowe użytkowników Portali przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. 2018, poz.1000) zwaną dalej Ustawą

4) Zgodnie z Ustawą oraz RODO o których mowa w pkt. 3 użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podawanie danych osobowych przez użytkowników Serwisu jest dobrowolne.

5) Dane osobowe użytkowników Portali EC1 nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego. Zgodnie z regulacjami RODO, przetwarzanie danych osobowych użytkowników Portali może być przez EC1 powierzone podmiotom trzecim, w szczególności świadczącym usługi utrzymania Portali EC1. Powierzenie takie odbywać się może jedynie zgodnie z regulacjami RODO w ramach zawartych umów powierzenia.

6) EC1 ma prawo i obowiązek udzielić informacji o posiadanych danych osobowych użytkowników Serwisu organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7) Wszelkie zmiany niniejszego polityki prywatności będą komunikowane użytkownikom Serwisu poprzez zamieszczenie w Serwisie odpowiedniej informacji. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie umieszczana nie później niż na 2 dni przed wejściem w życie zmian.

8) Każda osoba posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

 

Pixel Facebooka

9) Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

10) Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 

Polityka plików cookies

11) Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

12) Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pozwalają zapamiętać przepływ informacji między serwisami internetowymi i przeglądarką. Pełnią one szereg funkcji, które mają wpływ na wygodę przeglądania stron internetowych. Służą do obserwacji zachowań użytkownika na stronie internetowej, dzięki czemu możemy ułatwić mu poruszanie się po serwisie. Służą również do zapamiętywania preferencji użytkownika, co może być wykorzystywane przy wyświetlaniu mu odpowiednio dopasowanych treści redakcyjnych i reklamowych oraz wersji językowej portalu. Wykorzystując pliki cookies nie przechowujemy danych osobowych użytkownika ani innych poufnych informacji.

13) Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych umożliwia zapisywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (komputerze). Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika, należy dokonać stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zmiana ustawień przeglądarki może jednak spowodować ograniczenia w funkcjonowaniu strony i korzystaniu z jej zasobów.

 

Newsletter (biuletyn informacyjny)

14-22) Zapisy przeniesione do odrębnej informacji dostępnej na dole tej strony.

 

Konto na portalu centrumnaukiec1.pl

23) Na portalu centrumnaukiec1.pl udostępniona jest możliwość założenia konta użytkownika. Konto to pozwala na podłączenie wizyty w Centrum Nauki i Techniki EC1 i wyświetlenie zebranych punktów, wyników eksperymentów, zdjęć, filmów utworzonych przy pomocy eksponatów, urządzeń zainstalowanych w części ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1.

24) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celu.

25) Konto zostanie automatycznie usunięte w przypadku braku zalogowania się użytkownika przez 1 rok (365 dni), wszystkie dane na nim umieszczone zostaną usunięte z serwerów EC1. Konto można usunąć również samodzielnie poprzez edycję danych konta użytkownika i wybranie przycisku ‘Usuń konto’ lub poprzez wysłanie zgłoszenia, z adresu e-mail podanego podczas zakładania konta, z prośbą o usunięcie na nasz adres dane-osobowe@ec1lodz.pl .

26) W trakcie zwiedzania ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 udostępniona będzie możliwość skorzystania z eksponatów utrwalających wizerunek. Taka informacja wyświetlona będzie na ekranie tuż przed uruchomieniem doświadczenia lub eksperymentu na danym eksponacie. Dane zebrane w ten sposób będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji doświadczenia lub eksperymentu oraz funkcji wyświetlania rezultatów wizyty na portalu dla zwiedzającego, który założył konto oraz podpiął wizytę pod konto wpisując dane jedocześnie z opaski oraz biletu otrzymanego na wejściu do Centrum Nauki i Techniki EC1.

27) Zebrane w ten sposób materiały w postaci cyfrowej (pliki ze zdjęciami, wykresami, wynikami oraz filmami), będą usuwane po miesiącu (30 dni) od ich utworzenia podczas wizyty w Centrum Nauki i Techniki EC1. Po tym czasie zostaną usunięte z serwerów EC1 i tym samym z konta na portalu.

28) Dane dotyczące wizyty (punkty, czas, kliknięcia) zostaną usunięte z serwerów EC1 po roku (365 dniach) od daty wizyty, na której zostały zebrane i tym samym usunięte z portalu.

29) Podczas wizyty będą również zbierane anonimowe dane statystyczne pozwalające zmierzyć popularność i zainteresowanie danymi eksponatami poprzez mierzenie ilości kliknięć na ich ekranach.

30) Udostępniona jest dodatkowo możliwość zalogowania się na konto użytkownika poprzez serwisy Facebook oraz Google. Wiąże się to z udostępnieniem podstawowych danych tam zawartych takich jak adres e-mail, imię i nazwisko wraz ze zgodą na ich przetwarzanie w celach realizacji funkcji konta użytkownika. EC1 nie ponosi odpowiedzialności za dane udostępnione przez użytkownika wskazanym wyżej serwisom.

31) Na koncie użytkownika udostępniona została dobrowolna ankieta, będąca profilowaniem, zbierająca informacje służące określeniu grup odbiorców Centrum Nauki i Techniki EC1.

32) Wypełnienie ankiety jest równoważne ze zgodą na profilowanie i przetwarzanie informacji w celach statystycznych.

33) Dane z ankiety można usunąć poprzez wybranie przycisku „Usuń dane z ankiety” w zakładce Ankieta na koncie użytkownika a także poprzez wysłanie zgłoszenia, z adresu e-mail podanego podczas zakładania konta, z prośbą o usunięcie na nasz adres dane-osobowe@ec1lodz.pl .

 

Czat (funkcja umożliwiająca kontakt z naszym Działem Obsługi Klienta)

34) Użycie czatu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji funkcji kontaktu z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez rozmowę tekstową lub formularz kontaktowy, na który odpowiedź będzie udzielona na podany w formularzu adres e-mail.

35) Administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji czatu jest firma Smartsupp z siedzibą w Brno 602 00, Lidická 20, Republika Czeska. Dane te nie są w żaden sposób przechowywane ani wysyłane poza terytorium Unii Europejskiej.

36) Smartsupp chroni dane osobowe przy użyciu najnowszych środków bezpieczeństwa. Komunikacja między modułem czatu Smartsupp a serwerami Smartsupp jest zabezpieczona przez szyfrowanie SSL/TLS. Komunikacja między serwerami Smartsupp i pulpitem Smartsupp jest również zabezpieczona za pomocą szyfrowania SSL / TLS. Dane osobowe są przechowywane na serwerach Smartsupp i są zgodne ze standardem bezpieczeństwa TIER 3+.

37) Dane (w tym również osobowe) odwiedzającego Portale EC1, mogą zostać wprowadzone na Portalach EC1 w oknie Czatu na żywo podczas rozmowy z naszym pracownikiem Działu Obsługi Klienta oraz poprzez formularz kontaktowy gdy czat jest w trybie offline.

38) EC1 ma dostęp do informacji umieszczonych przez odwiedzających w Czacie na Portalach EC1.

39) Jeżeli odwiedzający podał dane osobowe na Portalach EC1, tworzy to relację między EC1 a odwiedzającym Portale zgodnie z przyjętą polityką prywatności w EC1.

40) Podczas korzystania z Czatu niektóre dane techniczne dotyczące odwiedzających mogą być zbierane przez Smartsupp, np. Adres IP, typ i wersja przeglądarki, typ i wersja systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja itp.

41) Więcej o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć tutaj: https://www.smartsupp.com/help/privacy/

42) Dostęp do czatu może być czasowo wyłączony na skutek przerw technicznych, braku wolnych sesji, a także z innych przyczyn oraz decyzji EC1.

43) EC1 zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili usługi w tryb formularza offline, co sprowadza się do udostępnienia możliwości pozostawienia wiadomości. Odpowiedź będzie wysłana poprzez e-mail na adres podany w okienku formularza offline. W takim przypadku do wysłania wiadomości niezbędne będzie podanie adresu e-mail oraz imienia. Dane te będą użyte wyłącznie na potrzeby wysłania odpowiedzi przez EC1 oraz przetrzymywane w historii konwersacji przez 14 dni, po tym czasie kasowane.

44) Zabrania się w szczególności używania słownictwa niecenzuralnego lub uznanego za obraźliwe, podejmowania tematów niezwiązanych z działalnością EC1 oraz blokowania sesji.

45) EC1 może zadecydować o przerwaniu lub uniemożliwieniu dostępu do czata bez podania przyczyn w przypadku odnotowania niedopuszczalnych zachowań korzystającego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (NEWSLETTER EC1)

1. Administratorem danych osobowych jest „EC1 Łódź – Miasto Kultury” Targowa 1/3, 90-022 Łódź, REGON: 100522238

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować mailowo: ido@ec1lodz.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie treści marketingowych od Administratora, na podstawie art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

4. Odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora. Dane mogą być również przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji usługi, w związku z którą są przekazywane, w szczególności do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, bądź na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnego przez czas określony w tych przepisach.

6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowy dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.

8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Cofnięcie zgody oznaczać będzie wstrzymanie przetwarzania danych przez Administratora, a tym samym wstrzymanie realizacji usługi, w związku z którą zostały one przekazane

9. Moje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec mnie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na moją sytuację. Profilowanie danych (w tym w sposób zautomatyzowany) będzie polegać na ocenie niektórych informacji na mój temat (podanych przeze mnie), a także analizy osobistych zainteresowań i prognozy preferencji. Celem takiego działania jest dostosowanie przesyłanych treści marketingowych do obszaru moich zainteresowań.

10. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.