root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Projekt „Akcja-hydroedukacja” - warsztaty laboratoryjne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych województwa łódzkiego
realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi jest realizowany przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2022”.

W ramach realizacji projektu chcemy uświadomić uczestnikom warsztatów, że mają realny wpływ na to, co się dzieje w otaczającym świecie. Chcemy uświadamiać w zakresie zagrożeń w dostępności wody pitnej, jej ochrony oraz sposobów oczyszczania oraz zachęcić do działań i wyborów w życiu codziennym, zmiany stylu życia, które mogłyby pomóc w ochronie zasobów wody słodkiej. Uświadomimy również jak zmiany klimatu wpływają na dostępność wody pitnej oraz jak pracochłonne jest oczyszczanie wody do celów spożywczych i jak możemy zmniejszać ładunek ścieków kierowany do oczyszczalni.

Projekt realizowany będzie do 30.09.2024 r., a w jego ramach przewidziano przeprowadzenie warsztatów z laboratoriów Centrum Nauki i Techniki EC1. Zakres merytoryczny warsztatów ma na celu edukację ekologiczną uczestników.

 

Warsztaty dla klas IV – VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych, ogólny scenariusz:

Poziom trudności przekazywanych treści zostanie dostosowany do każdej grupy wiekowej:

1. Wprowadzenie.
2. Oczyszczanie mechaniczne
3. Oczyszczanie fizyko-chemiczne
4. Oczyszczanie mikrobiologiczne cz.1
5. Oczyszczanie mikrobiologiczne cz.2
6. Podsumowanie zajęć.

 

Szczegóły poszczególnych działań projektowych będą publikowane na stronach internetowych EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 a także w mediach społecznościowych oraz plakatach informacyjnych.

 

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji projektu to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych i indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 1000 osób.

Wartość ogólna projektu: 31 400,00 PLN
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 25 000,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzi­bą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: