root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Deklaracja dostępności EC1 Łódź

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej EC1 Łódź

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-11-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony
 • brak informacji w polskim języku migowym

 

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

 

Strona internetowa zawiera:

 • menu aktywowane klawiszem TAB, pozwalające dotrzeć do: menu głównego / treści / stopki,
 • mapę strony,
 • wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem "Aa" w prawym górnym rogu,
 • czat umożliwiający natychmiastowy kontakt z obsługą centrum.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-11-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-11-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynatorem dostępności jest Agnieszka Mańczak
 • e-mail: agnieszka.manczak@ec1lodz.pl
 • telefon: +48426006111
 • telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi
 • Adres: ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź
 • e-mail: biuro@ec1lodz.pl
 • telefon: +48426006111
 • telefon komórkowy z obsługą SMS: +48668780711

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 1. Osoby z niepełnosprawnością i ich asystenci uprawnione są do zakupu ulgowego biletu na wystawy po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji.  
 2. Drzwi wejściowe do Centrum Nauki i Planetarium oraz na Ulicę Żywiołów są bezobrotowe i nie otwierają się automatycznie. Mogą sprawiać trudność przy otwieraniu z uwagi na ciężkość – ich otwarcie wymaga siły.
 3. Wejścia do budynków są bezprogowe.
 4. Przed budową drogi podziemnej w odległości nie mniejszej niż 5 m. od budynków ekspozycyjnych i wystawowych zapewniono miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami. Po wcześniejszym kontakcie umożliwiamy wjazd na plac w pobliże wejścia – kontakt z ochroną +48 669 488 400
 5. Rozbudowany system wind wewnętrznych, szerokie korytarze i przestrzenne hole, drzwi wewnętrzne o szerokości przejścia min. 90 cm zapewniają swobodny dostęp do wszystkich oferowanych atrakcji na wszystkich kondygnacjach. Łatwo dostępne sanitariaty, wyposażone w dedykowaną armaturę i ceramikę oraz pochwyty i poręcze, zapewniają swobodne korzystanie z całego kompleksu.
 6. Przed budynkiem EC1 Zachód gdzie znajduje się CNiT EC1 umieszczone są tablice informacyjne z wyciągiem z regulaminu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz planem sytuacyjnym czyli mapką i opisem budynków oraz najważniejszych punktów na terenie i w okolicy kompleksu.
 7. Budynki posiadają sprzęt umożliwiający ewakuację osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zagrożenia. Wyposażone są m.in. w schodołazy i wózki inwalidzkie czy materace ewakuacyjne.
 8. Przed budynkami znajdują się oznaczone punkty zbiórki ewakuacyjnej.
 9. Wózki dla osób dorosłych są dostępne przy kasach Centrum Nauki i Techniki (2 sztuki) i przy kasach Planetarium (2 sztuki). Wózki są dostępne bezpłatnie, bez konieczności wcześniejszej rezerwacji.

 

Informacje dla osób ze spektrum autyzmu

 1. Na terenie Centrum znajdują się pomieszczenia, w których można się wyciszyć. Izolują one od hałasu i obecności innych osób. W razie konieczności zapytaj obsługę, jak tam dotrzeć.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością wzroku

 1. Zapewniamy możliwość wejścia z psem asystującym do budynku.
 2. W strefie wejścia, na przeciwko kasy Centrum Nauki i Techniki znajduje się tyflomapa całego budynku Centrum Nauki i Techniki czyli makieta z mosiądzu, która stanowi miniaturę obiektów EC1.
 3. Punkty ToTuPoint znajdują się przy kasie i wejściu do Planetarium
 4. W niektórych miejscach wystaw stworzone zostały pulpity napisane alfabetem Braille’a, a całość wystaw jest dostępna dzięki opisowi lektora, odtwarzanemu podczas korzystania z aplikacji mobilnej.
 5. Na wszystkich pulpitach zastosowana została możliwość powiększania liter oraz zmiany kontrastu.
 6. W windach przyciski oznaczone są alfabetem Braille’a. Windy są wyposażone w informację głosową.
 7. Istnieje możliwość wejścia na teren Centrum oraz Planetarium z psem asystującym.
 8. W sanitariatach światła nie uruchamia czujnik – trzeba użyć włącznika na ścianie

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnością słuchu

 1. Brak dostępu do tłumacza języka migowego na żądanie – tłumacz dostępny po wcześniejszym umówieniu.
 2. Brak pętli indukcyjnych na terenie Centrum Nauki i Techniki. Pętle dostępne w kasach Planetarium i Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz Centrum Komiksu.

 

Aplikacje mobilne

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi udostępnia następujące aplikacje mobilne: