root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje zadanie pn. „Biblioteka Filmowa Narodowego Centrum Kultury Filmowej”.

Wartość dofinansowania: 2.000.000 PLN
Okres realizacji zadania: 2024
Data podpisania umowy: luty 2024

Celem inwestycji jest przebudowa przestrzeni w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi w związku z powstaniem Biblioteki Filmowej. Planowane docelowe funkcjonalności biblioteki to: czytelnia czasopism, czytelnia książek, magazyn książek i czasopism, przestrzeń pod mediatekę ze stanowiskami multimedialnymi, salka projekcyjna, magazyn na archiwalia, stanowisko kserograficzne i digitalizacyjne, stanowiska obsługi. I etap inwestycji obejmuje zakres robót budowlanych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego