root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Rewitalizacja EC1

Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na rewitalizacji znajdujących się w centrum Łodzi poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym.

Główne działania w ramach projektu objęły:

 • renowację i modernizację obiektów na obszarach poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji;
 • zagospodarowanie przestrzeni publicznej rewitalizowanych terenów.

 
W obiektach EC-1 zaplanowano uruchomienie nowoczesnych jednostek kultury: Narodowego Centrum Kultury Filmowej (zespół obiektów EC-1 Wschód) oraz Centrum Nauki i Techniki (zespół obiektów EC-1 Zachód).
 
Cele projektu:

 • Rewitalizacja znajdujących się w centrum stolicy województwa poprzemysłowych obiektów dawnej elektrociepłowni EC-1, o dużej wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym oraz nadanie im nowych funkcji.
 • Przywrócenie ładu architektonicznego i przestrzennego centrum Łodzi.
 • Przywrócenie mieszkańcom Łodzi i regionu terenów położonych w centrum miasta, których stan techniczny wykluczał  jakiekolwiek wykorzystanie w celach publicznych.
 • Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych poprzez wprowadzenie nowych funkcji w zakresie kultury i edukacji do zrewitalizowanych obiektów.
 • Utworzenie bazy infrastrukturalnej dla nowych instytucji kultury i edukacji prezentujących i promujących osiągnięcia w zakresie nauki, sztuki i filmu.
 • Wykreowanie w Łodzi nowoczesnego ośrodka z bogatą ofertą imprez, festiwali i wydarzeń kulturalnych.
 • Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta dla mieszkańców samej Łodzi i regionu, a także wzrost liczby turystów odwiedzających Łódź.

Okres realizacji projektu: 2008 – 2015
 
Jednostki realizujące projekt:

 • Biuro ds. Inwestycji w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
 • Instytucja Kultury „EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi