subpage

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Nanocam

Kino sferyczne CNiT EC1

Niektórzy uważają, że biologia jest nudna. Dzięki pokazowi "Nanocam" widzowie są zabierani w podróż przez pięć królestw biologii i szybko przekonują się, że tak nie jest. Animacja jest oparta na zdjęciach wykonanych przez mikroskopy elektronowe, które zostały zaadaptowane tak, by pokazać bogactwo i różnorodność świata biologii w różnej skali oraz pokazać sposób funkcjonowania przedstawionych organizmów i równowagę pomiędzy nimi. Pozwala nabyć oraz utrwalić podstawową wiedzę z zakresu biologii nie przy pomocy schematów i regułek, a ujęć przedstawiających życie w jego naturalnym środowisku. 

Sugerowany wiek widza: od 10. roku życia. Czas projekcji: 27 minut.

Pokaz "Nanocam" wspiera realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

Szkoła podstawowa klasy IV – VIII

Uczeń:

opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy

posługuje się podstawową terminologią biologiczną.

przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiednich królestw: bakterii, protistów, grzybów, roślin, zwierząt

uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej

 

Na przykładzie zdjęć mikroskopowych wykorzystanych w filmie uczeń:

podaje miejsca występowania bakterii i wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.

wykazuje różnorodność budowy protistów (jednokomórkowe, wielokomórkowe) na wybranych przykładach;

przedstawia środowiska życia grzybów (w tym grzybów porostowych) 

wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe);

przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.

Na przykładzie drzewa dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej,  rozpoznaje jej organy (korzeń, łodyga, liść, kwiat),

przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu,

przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów

Na przykładzie wszy, mszyc, roztoczy i mrówek uczniowie poznają królestwo zwierząt

 

Szkoły ponadpodstawowe

Na przykładzie zdjęć mikroskopowych wykorzystanych w filmie uczeń:

przedstawia charakterystyczne cechy organizmów pozwalające przyporządkować je do jednego z odpowiednich królestw: bakterii, protistów, grzybów, roślin, zwierząt

podaje miejsca występowania bakterii i wyjaśnia znaczenie bakterii w przyrodzie i dla człowieka.

wykazuje różnorodność budowy protistów (jednokomórkowe, wielokomórkowe) na wybranych przykładach;

przedstawia środowiska życia grzybów (w tym grzybów porostowych)

wykazuje różnorodność budowy grzybów (jednokomórkowe, wielokomórkowe);

przedstawia znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka.

na przykładzie drzewa dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej,  rozpoznaje jej organy (korzeń, łodyga, liść, kwiat),

przedstawia sposoby rozprzestrzeniania się nasion, wskazując odpowiednie adaptacje w budowie owoców do tego procesu,

przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów

Na przykładzie wszy, mszyc, roztoczy i mrówek uczniowie poznają królestwo zwierząt