subpage

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

BIG

Kino sferyczne CNiT EC1

Zapraszamy widzów do udziału w fantastycznej podróży kosmicznej, podczas której poznamy rozmiary obserwowanego Wszechświata.

Podróżując przez Układ Słoneczny dowiemy się, jak daleko dotarły niektóre sondy kosmiczne np. Ulisses, Galileo, czy Voyagery 1 i 2. Z prędkością światła pomkniemy dalej w głąb kosmosu, mijając po drodze obiekty w Drodze Mlecznej i opuścimy naszą Galaktykę. Dalej napotkamy Wielką Galaktykę w Andromedzie, gromady i supergromady galaktyk, docierając do krańców obserwowanego Wszechświata. Jednak to nie koniec zadziwiającej wyprawy kosmicznej. Podróżując do odległych obiektów w kosmosie jednocześnie podróżujemy w przeszłość. Światło, choć porusza sią najszybciej w przestrzeni kosmicznej, potrzebuje czasu, by do nas dotrzeć, a więc każdy obiekt widzimy takim jaki był wtedy, gdy opuszczało go światło dziesiątki, tysiące, a nawet miliardy lat temu.  

 

Pokaz pomaga nauczycielom w realizacji celów kształcenia i treści nauczania zawartych w podstawie programowej geografii i fizyki. 

 

Szkoła Podstawowa klasy V - VIII 

Rozwija umiejętności percepcji przestrzeni i wyobraźni przestrzennej (w odniesieniu do kosmosu).

Poszerza wiedzę o miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym i we Wszechświecie. 

Łączy racjonalność naukową z refleksją nad pięknem i harmonią świata przyrody oraz dziedzictwem kulturowym ludzkości. 

Rozbudza zainteresowanie zjawiskami otaczającego świata. 

 

Szkoła ponadpodstawowa 

Rozwija osobiste zainteresowanie ucznia i integruje wiedzę przedmiotową z różnych dyscyplin. 

Rozwija u uczniów szacunek dla wiedzy, wyrabia pasję poznawania świata i zachęca do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

Poszerza wiedzę działu Ziemia we Wszechświecie.

Poszerza wiedzę działu Obserwacje astronomiczne i Współczesne badania Wszechświata. 

Uczy wykorzystania pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazuje ich przykłady w otaczającej rzeczywistości (jednostka odległości - rok świetlny).  

 

Szczegółowy opis filmu: 

Przykłady sond kosmicznych, badających Układ Słoneczny i odległości jakie przebyły. 

Obserwacje za pomocą teleskopów, pozwalające spojrzeć w głąb Wszechświata. 

Objaśnienie jednostki odległości - rok świetlny.

Obserwacje astronomiczne, jako podróż w czasie w przeszłość. 

Podróż przez Układ Słoneczny, mgławica Orzeł, wylot z Drogi Mlecznej, galaktyka w Andromedzie, gromady i supergromady galaktyk. 

Głębokie pole Hubble’a.