root

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Projekt „Akcja – Biodegradacja” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego
realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

Projekt „Akcja – Biodegradacja” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto kultury” w Łodzi jest realizowany przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2019”.

W ramach realizacji projektu chcemy uswiadomić uczestników warsztatów, że mają realny wpływ na to, co się dzieje w otaczającym świecie. Wybory konsumenckie kształtują rynek. Unikając kupowania produktów w opakowaniach jednorazowych, nienadających się do recyklingu, możemy wpłynąć pośrednio na produkcję oferowanych produktów. Mając także wiedzę na temat czasu rozkładu biologicznego różnych odpadów, możemy podjąć świadome decyzje, np. zamiast kupować wodę w butelce plastikowej, możemy korzystać z wody wodociągowej.

Projekt realizowany będzie do 31.10.2021 r., a w jego ramach przewidziano przeprowadzenie warsztatów (obecnie online) z laboratoriów Centrum Nauki i Techniki EC1. Jeżeli tylko sytuacja epidemiologiczna ulegnie zmianie i będzie taka możliwość, zaprosimy szkoły na warsztaty stacjonarne do laboratoriów naszego Centrum. Zakres merytoryczny warsztatów ma na celu edukację ekologiczną uczestników.

 

Warsztaty dla klas IV – VIII szkoły podstawowej, ogólny scenariusz:

Poziom trudności przekazywanych treści zostanie dostosowany do każdej grupy wiekowej (klasy IV-VI oraz VII-VIII).

1. Wprowadzenie.
2. Biodegradacja a kompostowanie.
3. Po co mierzymy pH?
4. Co w kompoście piszczy?
5. Śmieci na Ziemi.
6. Do czego potrzebny jest nam recycling?
7. Folia biodegradowalna – zrób ją sam.

 

Szczegóły poszczególnych działań projektowych będą publikowane na stronach internetowych EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 a także w mediach społecznościowych oraz plakatach informacyjnych.
Zapraszamy zatem do odwiedzania naszych stron internetowych oraz naszej instytucji. 

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji projektu to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 700 uczestników zadania.

Wartość ogólna projektu: 52 688,00 PLN
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 45 784,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzi­bą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych:

 

 Projekt zakończył się i został rozliczony w grudniu 2021 roku.