EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Misja, wizja, wartości NCKF

MISJA

Naszym celem jest podnieść kompetencje audiowizualne Polaków i gości spoza kraju, popularyzować wiedzę o tradycyjnym filmie i nowatorskich formach multimedialnej ekspresji.

Naszym celem jest wpisać się w trendy rozwojowe pozaszkolnej edukacji, wykorzystując infrastrukturalny potencjał miejsca, dzięki czemu będzie można stymulować edukację profesjonalną i podstawową w obszarze filmu i audiowizualności, a zatem kształtować kompetentnego, otwartego i zainteresowanego rodzimym kinem widza.

Naszym celem jest dbać o dziedzictwo rodzimej kinematografii, a także kultywować pamięć po Łodzi filmowej i przyczynić się do jej rozwoju, mając na względzie chęć przeobrażenia miasta w metropolię hołdującą wartościom sformułowanym dla miast kreatywnych UNESCO.

Naszym celem jest zawiązać dialog między różnymi branżami i środowiskami filmowymi, nawzajem się inspirować i projektować lepszą przyszłość kinematografii.

Naszym celem jest wykorzystać unikatową infrastrukturę w postaci imponującej siedziby centrum filmowego, aby zrealizować marzenia kilku pokoleń filmowców, krytyków i filmoznawców o stworzeniu instytucji kultury filmowej godnej jej wielkich osiągnięć.

Naszym celem jest stworzyć miejsce stale odwiedzane przez ludzi spragnionych kultury wysokiej, a także osób poszukujących realnej komunikacji w świecie zdominowanym przez wirtualne znajomości.

Naszym celem jest zbudować zespół pracowników i współpracowników, który będzie służył ekspercką opinią, profesjonalizmem, otwartością i wsparciem projektów komercyjnych, organizacji trzeciego sektora i indywidualnych pasjonatów.

Naszym celem jest skorzystać z obywatelskiego zaangażowania w kulturę i instrumentów rozwijających relacje między instytucjami publicznymi a ruchami społecznymi, aby poszerzać dostęp do infrastrukturalnego zaplecza niezbędnego dla rozwoju oddolnych projektów.

Naszym celem jest wpisać się we wzrost powszechnej świadomości ludzi, że poprzez upowszechnianie dostępu do kultury kreujemy bardziej światłe i samodzielne w swych intelektualnych poszukiwaniach społeczeństwo.

WIZJA

W Narodowym Centrum Kultury Filmowej każdy będzie czerpać z filmu wiedzę, emocje i piękno, dzięki nam poznając kino we wszystkich jego przejawach, a także współtworząc jego teraźniejszość i przyszłość.

WARTOŚCI

Rozwój

 • Tworzymy okazje do zdobywania wiedzy o filmie przez osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania;
 • Odważnie eksplorujemy różnorodną tematykę filmu i kina, ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość;
 • Wspieramy rozwój innowacyjnych rozwiązań i technik audiowizualnych;
 • Tworzymy przestrzeń dla swobodnej myśli twórczej i krytycznej oceny.

 

Energia i doświadczenie

 • Stale poszukujemy nowych pomysłów i rozwiązań dla aktywnego zaspokajania filmowej ciekawości;
 • Wciągamy w interakcje, promujemy przyswajanie wiedzy oparte na doświadczaniu i emocjach;
 • Napędzamy aktywność i inspirujemy do działań zmierzających do samodzielnego poznawania i współtworzenia kultury filmowej.

 

Integracja

 • Oferujemy innowacyjne połączenie aktywności związanych z filmem;
 • Tworzymy miejsce spotkań dla różnych osób i grup zainteresowanych filmem i dajemy impuls do budowania społeczności;
 • Zwiększamy dostęp do kultury filmowej, tym samym włączając się w przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • Aktywnie uczestniczymy w procesie rewitalizacji obszarowej Łodzi, działając na rzecz ożywienia kulturalnego miasta i wspierania lokalnej społeczności;
 • Jednoczymy łódzki sektor filmowy we wspólnym celu promocji Łodzi filmowej, rozszerzania jej oferty, uzyskania efektu synergii w realizacji i promocji swoich przedsięwzięć.

 

Jakość i prestiż

 • Tworzymy okazje do obcowania z kulturą, w tym kulturą wysoką, alternatywną i niszową, i czerpania z tego osobistej satysfakcji;
 • Jesteśmy bezkompromisowi w sposobie tworzenia i dostarczania oferty, działamy bez autocenzury;
 • Stawiamy na wyjątkowe sposoby opowiadania o filmie.