subpage

EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Słońce nasza żyjąca gwiazda

Kino sferyczne CNiT EC1

Słońce - najważniejszy obiekt na ziemskim niebie, przez wieki w różnych kulturach było bogiem. Jest to najbliższa Ziemi gwiazda, źródło energii niezbędnej dla wszelkich form życia, kształtujące klimat i  pogodę.

Najnowsza premiera - "Słońce, nasza żyjąca gwiazda" opowiada o narodzinach Słońca i formowaniu się planet. Przybliża  budowę dziennej gwiazdy, jej skład chemiczny, reakcje termojądrowe, w których powstaje energia. Na wyjątkowych zdjęciach z sond kosmicznych SOHO i SDO przedstawia gwałtowne zjawiska związane z aktywnością Słońca.

SZCZEGÓŁY:

Film przeznaczony dla:

uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII), ponadpodstawowych oraz widzów indywidualnych (od 10 lat wzwyż).

 

Podstawa programowa   

Szkoła podstawowa klasy IV-VIII 

rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

związek między ruchami Ziemi a wędrówką Słońca na niebie; 

wpływ energii słonecznej na pogodę i klimat; 

kreowanie postaw proekologicznych w zakresie wykorzystania energii słonecznej. 

Liceum/technikum 

rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia 

rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. 

charakterystyka Słońca jako gwiazdy; 

energia słoneczna jako jeden z czynników wpływających  na pogodę i klimat; 

kreowanie postaw proekologicznych w zakresie wykorzystania energii słonecznej. 

reakcje termojądrowe przemiany wodoru w hel zachodzącą w gwiazdach; 

opisuje elementy ewolucji gwiazd na przykładzie Słońca.  

 

Szczegółowy opis: 

wpływ Słońca na klimat, pogodę i życie na Ziemi; 

Rola Słońca w starożytnych kulturach; 

teoria geocentryczna i heliocentryczna 

narodziny Słońca i planet Układu Słonecznego; 

obserwacje Słońca przez Galileusza; 

porównanie Słońca z innymi gwiazdami; 

budowa i skład chemiczny Słońca; 

reakcje termojądrowe zachodzące w Słońcu; 

aktywność Słońca; 

obserwacje Słońca przez różne sondy kosmiczne; 

energia Słońca jako źródło czystej energii; 

przyszłość Słońca.