EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Najbliższe podwórko

Pokaz w Planetarium EC1

W tym pokazie odpowiemy sobie na pytanie, gdzie jest w Drodze Mlecznej nasze miejsce. Spotkamy się oko w oko z wielkim obłokiem molekularnym, z którego narodził się Układ Słoneczny. Obejrzymy  z bliska powierzchnię Słońca i wybierzemy się w podróż po najbardziej niesamowitych miejscach naszego systemu planetarnego, sięgając do jego odległych granic.

Czas trwania pokazu: 45 minut.

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

 

Szkoła podstawowa klasy IV-VI

Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej dla II etapu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej. Po pokazie uczeń:

  1. opisuje kształt Ziemi;
  2. wymienia nazwy planet Układu Słonecznego i porządkuje je według odległości od Słońca;
  3. wyjaśnia założenia teorii geocentrycznej Ptolemeusza i heliocentrycznej Mikołaja Kopernika.

 Szczegółowy opis:

  1. położenie Układu Słonecznego w galaktyce;
  2. narodziny Układu Słonecznego;
  3. Słońce jako nasza gwiazda;
  4. wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet  i księżyców Układu Słonecznego;
  5. charakterystyka drobnych ciał w Układzie Słonecznym;
  6. teoria geo- i heliocentryczna.

 

Szkoła podstawowa klasy VII-VIII

Na skutek zmian w podstawie programowej nie ma treści astronomicznych opisujących szczegółowo Układ Słoneczny. Mimo to proponujemy nauczycielom pokaz o Układzie Słonecznym, która przypomina treści ze szkoły podstawowej ze wstępem do I klasy ponadgimnazjalnej. Po pokazie uczeń:

- opisuje narodziny Układu Słonecznego;
- charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;
- opisuje wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet i księżyców Układu Słonecznego;
- wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców;
- podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi;
- charakteryzuje drobne ciała w Układzie Słonecznym;
- posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
- opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce.

 

Liceum/technikum

Pokaz ten realizuje elementy podstawy programowej dla IV etapu kształcenia (szkoły ponadpodstawowe). Po pokazie uczeń:

- opisuje narodziny Układu Słonecznego;
- charakteryzuje ciała niebieskie tworzące Układ Słoneczny;
- opisuje wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni i w atmosferach planet i księżyców Układu Słonecznego;
- wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na ruch planet i siły grawitacji planet na ruch ich księżyców;
- charakteryzuje drobne ciała w Układzie Słonecznym;
- posługuje się pojęciem jednostki astronomicznej i roku świetlnego;
- opisuje budowę Galaktyki i miejsce Układu Słonecznego w Galaktyce;
- opisuje reakcje termojądrowe zachodzące w Słońcu.

"Najbliższe podwórko"
pokaz w Planetarium EC1