EC1 Łódź - Miasto Kultury

A -

A +

Kontrast

Wyszukaj

Kup bilet

MENU

Capcom Go!

The Apollo Story

An immersive, historical documentary that showcases the achievements of the Apollo program and what it took to put the first human on the Moon. It introduces a new generation to the immense challenges they overcame and will inspire them to become the explorers, designers, engineers, thinkers and dreamers of the future.

Audience: General admission

Category: Astronomy

Technology: 3D, 2D

Genre: Documentary

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

 

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE: 
Pokaz wspiera nauczyciela w realizacji zadań z podstawy programowej takich jak:

Systematyczne uzupełnianie realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia istotne dla rozwoju intelektualnego dziecka, w tym przypadku elementy mitologii starożytnej Grecji oraz elementy astronomii, dostosowane do wieku.

Uczy dzieci odróżniać elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości.

Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Rozszerza umiejętność posługiwania się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych o pojęcia astronomiczne takie jak gwiazdozbiór, wschód i zachód Słońca itp.

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (kl. I-III szkoły podstawowej):
Pokaz wspiera nauczyciela w realizacji zadań z podstawy programowej takich jak:

Wspomaga wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej. Pokaz wprowadza elementy mitologii greckiej – mit o Perseuszu i Andromedzie – oraz elementy astronomii np. gwiazdozbiór, Droga Mleczna, planeta, gwiazda. 

Umożliwianie zaspokojenia potrzeb poznawania kultur innych narodów, w tym krajów Unii Europejskiej, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, uwzględniających możliwości percepcji i rozumienia tych zagadnień na danym etapie rozwoju.

Umiejętność rozumienia legend.