Partnerzy

 

Czy pamiętają państwo ścieżki przyrodnicze w czasie wycieczek po rezerwatach? Prowadziły od atrakcji do atrakcji, od ciekawej rośliny, przez przedziwne kształtem mrowisko po siedliska w cieniu drzew. W podobny sposób poprowadzimy naszych gości na trzech ścieżkach dydaktycznych w powstającym w „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi Centrum Nauki i Techniki. Krok po kroku wskażemy najciekawsze problemy związane z wybraną tematyką, zaprosimy do własnych eksperymentów, niekiedy olśnimy mappingiem, „ożywiając” stuletnie urządzenia dawnej Elektrowni Łódzkiej. Do współpracy przy tworzeniu Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprosiliśmy trzech partnerów merytorycznych: Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką i Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Naszym partnerem medialnym jest portal TuŁódź
Współpracujemy także z Biblioteką Miejską w Łodzi.

 

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Uniwersytet Łódzki Objął patronatem program merytoryczny dwóch ścieżek edukacyjnych zorganizowanych w formie ekspozycji stałych Centrum Nauki i Techniki.
Pierwsza z nich — „Rozwój wiedzy i cywilizacji” — będzie poświęcona zjawiskom wynikającym z praw fizyki i chemii. Druga — „Mikroświat – makroświat” — będzie prezentować treści dotyczące fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, geologii i astrofizyki.
Współpraca będzie funkcjonować na wielu polach. Wskazani przez uniwersytet animatorzy i wykładowcy będą przygotowywać i prowadzić warsztaty realizujące program merytoryczny CNiT. Zajmą się także inicjowaniem i będą współorganizować wystawy czasowe. Oczywiście nie zabraknie działalności naukowej takiej jak seminaria, konferencje czy warsztaty ani popularyzacji nauki. We wszystkich inicjatywach Uniwersytet Łódzki będą wspierać pracownicy i wolontariusze Centrum.

 

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka Objęła patronatem naukowym dwie ścieżki edukacyjne: „Przetwarzanie Energii” oraz „Mikroświat – makroświat” w części dotyczącej Mikroświata. Ścieżki te będą miały formę ekspozycji stałych.
Ścieżka "Przetwarzanie energii" nawiązuje do historii i charakteru kompleksu dawnej Elektrowni Łódzkiej. Będzie wiodła przez wnętrza historycznych budynków rozdzielni, maszynowni, kotłowni i chłodni kominowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, w tym multimediów i techniki holograficznej, niektóre miejsca będą jakby „prześwietlone”, tak że będzie można "zajrzeć" do środka i zobaczyć np. moment generowania energii. Ścieżka kończyć się będzie w pomieszczeniu sterowni. To tutaj będzie można wziąć udział w grze strategicznej związanej z zarządzaniem i oszczędzaniem energii.

Ścieżka „Mikroświat – makroświat” będzie obejmować multimedialne, interaktywne prezentacje przekazujące treści dotyczące mikro- i nanosystemów, fizyki atomowej i subatomowej oraz chemii, w tym chemii molekularnej. Brzmi przerażająco? Niezupełnie, gdyż Politechnika Łódzka ma duże doświadczenie w popularyzowaniu osiągnięć nauki. Organizuje i aktywnie włącza się w takie akcje jak pikniki, festiwale nauki, wystawy czy targi edukacyjne. Kierując swoje inicjatywy do młodych ludzi skutecznie odczarowują lęki wynikające choćby z naukowego nazewnictwa.Dodatkowo część studentów będzie odbywała staże i praktyki w „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi.

 

UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI

Uniwersytet Medyczny8 lipca 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.
Uniwersytet Medyczy będzie uczestniczył w wyposażaniu stanowisk w trzech ścieżkach edukacyjnych składających się na ekspozycję stałą Centrum Nauki i Techniki. Stanowiska te mają łączyć rozrywkę z przekazywaniem wartościowej wiedzy dotyczącej organizmu człowieka. Elementy zabawy i grywalizacji pomogą również w... badaniach przesiewowych związanych z układem kostnym. Pierwsze stanowisko powstanie w ramach ścieżki "Rozwój wiedzy i cywilizacji". Uniwersytet Medyczny będzie również uczestniczył w przygotowywaniu warsztatów i konferencji naukowych.

 

BIBLIOTEKA MIEJSKA W ŁODZI

Największa instytucja kultury w Łodzi oraz największa sieć biblioteczna w Polsce, w ramach Biblioteki Miejskiej w Łodzi funkcjonuje ponad 70 filii. Biblioteka organizuje wydarzenia kulturalne, w tym spotkania autorskie, imprezy literackie, wystawy czy koncerty, popularyzuje kulturę czytania i edukuje. Jest także miejscem otwartym na inicjatywy oddolne i wspiera rozwój lokalnych społeczności.

Łódzka karta biblioteczna - Fiszka, która upoważnia do korzystania z zasobów wszystkich filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi uprawnia także do zniżki wysokości 15% na bilety wstępu do          Centrum Nauki i Techniki.

 

 

TUŁÓDŹ

Wiadomości z Łodzi - TuŁódź.plTuŁódź.pl to portal internetowy, informacyjno-publicystyczny, opisujący życie Łodzi w Internecie. Treści publikowane na Portalu są w pełni darmowe dla użytkowników. Jako jedyne łódzkie medium, portal działa wyłącznie w Internecie, materiały są tworzone z myślą o wykorzystaniu w wym kanale komunikacji, w pełni wykorzystując bogate możliwości tego narzędzia.