Nowe laboratoria w Centrum Nauki EC1

Nowe przestrzenie w Centrum Nauki i Techniki EC1 to nie tylko kilkadziesiąt stanowisk w czterech nowych strefach ale również profesjonalne laboratoria chemiczne. Będzie można z nich korzystać na dwa sposoby: gości indywidualnych Centrum Nauki EC1 zaprasza na warsztaty laboratoryjne, zaś szkoły — w niedalekiej przyszłości — do współpracy dydaktycznej.

Laboratoria Centrum Nauki i Techniki EC1 to kolejne przestrzenie, w których goście Centrum będą mogli realizować swoje marzenie o staniu się, choć na chwilę, naukowcem lub odkrywcą. Składają się one z trzech sal laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku dawnej rozdzielni elektrycznej, oznaczonych symbolami L1, L2 i L3 – zupełnie tak, jak trzy fazy prądu przemiennego, który przed laty z budynku rozdzielni właśnie wyruszał w świat do mieszkańców Łodzi. Nawet kolorystyka zainstalowanych tu nowoczesnych, mebli laboratoryjnych koresponduje z kolorami szynoprzewodów, którymi niegdyś płynął prąd elektryczny. Czwarte laboratorium to przestrzeń prac koncepcyjnych, przygotowań zajęć, kompletowania zestawów doświadczalnych.

Laboratoria będziemy sukcesywnie wyposażać w nowoczesne sprzęty niezbędne do eksperymentalnego odkrywania tajników przyrody. Zajęcia będą miały charakter interdyscyplinarny, nakierowany na proces badawczy oraz radosne odkrywanie świata. W ten sposób można się bardzo wiele nauczyć, nie tracąc jednak przyjemności i frajdy, która może i powinna temu towarzyszyć.

Działanie laboratoriów inaugurujemy warsztatami zatytułowanymi „Wulkan Energii”. Przez około 1,5 godziny nasi Goście nie tylko dowiedzą się wiele o wulkanach, ale też sami osobiście zbudują modele i doprowadzą nawet do erupcji! Oczywiście wszystko jak zwykle w sposób niezwykle bezpieczny, choć oczywiście nie pozbawiony emocji.

  • Nowe laboratoria chemiczne — aż trzy sale!
  • Specjalne warsztaty dla gości indywidualnych — wstęp możliwy będzie także bez biletu do Centrum Nauki i Techniki EC1.
  • Premierowy warsztat, „Wulkan energii”, dostępny w weekendy oraz w okresie ferii.

Kiedy:
Warsztaty „Wulkan energii” będą odbywać się w lutym i marcu 2019 r.

  • w weekendy zaczynamy o godz. 11:00, 13:30, 16:00
  • w okresie ferii dodatkowo od wtorku do piątku o godz. 11:00 i 15:00
  • w okolicach Walentynek możliwe są zmiany terminów – przygotowujemy coś specjalnego!
  • zapoznaj się z regulaminem warsztatów "Wulkan energii:

Bilety:
Dostępne w kasach EC1 Łódź w dwóch wersjach:

  • dla gości posiadających bilet do Centrum Nauki i Techniki EC1: 10,00 zł / os.
  • dla gości przychodzących tylko na warsztaty: 20,00 zł / os.

Gdzie:

Centrum Nauki i Techniki EC1, wejście główne od ul. Wojciecha Jerzego Hasa (od strony dworca Łódź Fabryczna).
Miejscem zbiórki uczestników warsztatów jest kawiarnia „Roz/dzielnia” mieszcząca się na poziomie 2 koło turbogeneratora i kuli Kina Sferycznego.

 

Nowe laboratoria w Centrum Nauki i Techniki EC1