Projekt NCKF z dofinansowaniem unijnym

Z radością informujemy, że projekt „Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi” uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i tym samym zapewnił sobie dofinansowanie w wysokości 25 832 368,44 zł. Wspomniane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i dyrektor EC1 Łódź - Miasto Kultury Błażej Moder

– Zdobyte dofinansowanie pomoże w realizacji ścieżki dydaktycznej poświęconej kinu polskiemu oraz wyposażeniu przestrzeni NCKF w sprzęt niezbędny do prowadzenia programów edukacyjnych, demonstracji sprzętu filmowego i warsztatów – mówi Błażej Moder, dyrektor „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. W ramach projektu planuje się również zakup sprzętu i wyposażenia, który ułatwi obsługę ruchu odwiedzających (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Jednocześnie 2 marca 2017 r. został ogłoszony przetarg na „Opracowanie projektu przebudowy EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej wnętrz oraz wykonanie szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i projektów wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu”.

– Zależy nam na znalezieniu wykonawcy, który zrozumie wielowarstwową obecność i charakter medium filmowego, posiadającego umiejętność przedstawienia historii nowatorskim językiem przez połączenie ekspozycji narracyjnych, interaktywnych mechanizmów prezentacji, instalacji audiowizualnych i form tradycyjnych dla muzealnictwa – podkreśla dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej Rafał Syska. – Mam nadzieję, że wspólnie z wykonawcą przygotujemy ekspozycję służącą edukacji, ale i dającą przyjemność obcowania z historią kina, jego współczesnością i szerokim spektrum kontekstów, w których się porusza.

Przeglądarka stereoskopowa - eksponat wystawowy NCKF

Narodowe Centrum Kultury Filmowej działa w strukturze "EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Do 2019 roku powstaną tu trzy korzystające z najnowocześniejszych form wystawienniczych ekspozycje.

„Materia kina” będzie interaktywną wędrówką przez kolejne etapy powstawania filmu: od pomysłu i scenariusza, przez montaż finansowy, dobór obsady, przygotowanie kostiumów, budowę dekoracji i pracę na planie zdjęciowym, po prace postprodukcyjne. Na wystawę złoży się kilkanaście stacji, realizujących program interaktywnych gier i zabaw o różnorodnym stopniu aktywizacji widza, zdolnych przekształcić zwiedzanie w rodzaj rozgrywki.

Wystawa „Mechaniczne oko” to w założeniu multimedialna podróż w czasie z ery kina cyfrowego, przez epokę taśm i projektorów analogowych, do początków kinematografii i XIX-wiecznej kultury audiowizualnej. Na wystawie zostaną zaprezentowane oryginalne eksponaty i interaktywne repliki, multimedialne instalacje i projekcje przestrzenne.  

„Kino Polonia” jako szczególnie imponujący element oferty NCKF będzie koncentrować się  na historii i ewolucji polskiej kinematografii. Zaprezentowane zostaną m.in. eksponaty związane z najistotniejszymi dla polskiej kultury filmowej produkcjami, takimi jak: "Krzyżacy" w reż. Aleksandra Forda, "Potop" w reż. Jerzego Hoffmana, "Sami swoi" Sylwestra Chęcińskiego, "Seksmisja" i "Kingsajz" Juliusza Machulskiego czy arcydziełami Wojciecha Jerzego Hasa – "Rękopisem znalezionym w Saragossie" i "Lalką". Na wystawie prezentowana będzie również kolekcja plakatów filmowych: od przedwojennych afiszy po najlepsze dzieła wybitnych artystów plastyków polskiej szkoły plakatu.

Ścieżki dydaktyczne uzupełni szerokie spektrum działań edukacyjnych: spotkania z ludźmi kina, projekcje filmowe i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych. W NCKF Znajdzie się także trzysalowe kino i ultranowoczesna pracownia badawcza, umożliwiająca dostęp do zdigitalizowanych zasobów polskiego i światowego kina.

Realizacja projektu już się rozpoczęła; projekt zostanie zakończony do grudnia 2019 r.