prof. Władysław Pełczewski - wspomnienie

W środę 11 stycznia radni Rady Miejskiej w Łodzi będą zajmowali się m.in. nadaniem nazw ulicom znajdującym się w Nowym Centrum Łodzi. Wśród kandydatów na patronów jest prof. Władysław Pełczewski. Chcielibyśmy w kilku słowach przedstawić postać tego wybitnego polskiego uczonego, którego prace naukowe były nierozerwalnie połączone z technologiami wykorzystywanymi m.in. w produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. Elektrownia Łódzka EC1 przez całe dekady korzystała z jego badań.

prof. Władysław Pełczewski - fot. (c) Tomasz Pełczewski

Inżynier Władysław Pełczewski (1917-2006) należy do grona najwybitniejszych polskich i europejskich naukowców. Był współzałożycielem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Zorganizował Katedrę Napędu Elektrycznego, przekształconą później w Katedrę Automatyki i Instytut Automatyki, którymi kierował do chwili przejścia na emeryturę.

Specjalizował się w obszarach elektrotechniki i automatyki, jego monografie publikowano nie tylko w Polsce ale również w Niemczech i we Francji. Jego badania były fundamentalne dla rozwoju nauki w obszarze automatycznej regulacji układów napędowych. To dzięki niemu zaczęto mówić o „łódzkiej szkole automatyki”. Był członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, uhonorowano go doktoratami honoris causa Uniwersytetu Paula Sabatier w Tuluzie i Politechniki Łódzkiej.

Zmarł 19 grudnia 2006 r. w Łodzi w wieku 89 lat.

Dziękujemy Panu Tomaszowi Pełczewskiemu za udostępnienie i wyrażenie zgody na wykorzystanie zdjęcia z archiwum rodzinnego.