Powołano Radę Programową EC1 Łódź

14 października na mocy zarządzenia Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej została powołana Rada Programowa „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

W skład gremium weszli trzej przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: kulturoznawca i filmoznawca dr hab. Tomasz Majewski oraz dr hab. Paweł Siedlik i Sławomir Kalwinek, wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi; dwie osoby desygnowane przez Prezydent Miasta: Rektor PWSFTviT prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek oraz kompozytor Jan A.P. Kaczmarek; dwie osoby zarekomendowane przez stowarzyszenia twórcze: Krystyna Piaseczna, przewodnicząca Sekcji Krytyków Związku Artystów Scen Polskich i reżyser Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a także dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Magdalena Sroka i desygnowany przez dyrektora EC1 scenograf Allan Starski.

– Bardzo się cieszę z powołania Rady Programowej. Jestem przekonany, że będzie ona dla zespołu NCKF wielkim wsparciem, zwłaszcza że w ciągu najbliższych tygodni zostanie rozpisany konkurs na projekt architektury wnętrz, identyfikację wizualną i aranżację wystaw stałych, który pozwoli wcielić w życie przygotowywany od roku scenariusz działania instytucji – mówi Rafał Syska, dyrektor NCKF.

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się 21 listopada 2016 r. Wybrano na nim przewodniczącego w osobie dr hab. Tomasza Majewskiego oraz jego zastępcę, którym został Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Narodowego Centrum Kultury Filmowej
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Brożek (NCKF), dr hab. Paweł Siedlik (PWSFTViT), Magdalena Sroka (dyrektor PISF); Jacek Bromski (prezes SFP) oraz Rafał Syska (dyrektor NCKF).

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej NCKF

 

Członkowie Rady Programowej zwiedzają magazyn przedwystawienniczy NCKF
Na zdjęciu od lewej: dr hab. Paweł Siedlik, dr hab. Tomasz Majewski (Przewodniczący Rady), Sławomir Kalwinek, Jacek Bromski (prezes SFP), Magdalena Sroka (dyrektor PISF), Błażej Moder (dyrektor "EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi"), Rafał Syska (szef NCKF), Krystyna Piaseczna (ZASP), Piotr Kulesza (NCKF)

Członkowie Rady Programowej zwiedzają magazyn przedwystawienniczy NCKF