Strefa dla najmłodszych w EC1

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi to miejsce mądrego spędzania czasu. Zależy nam, aby każdy Odwiedzający czuł niezwykłą atmosferę zrewitalizowanej Łodzi i bijące serce intelektualno-rozrywkowego kompleksu. Kiedy tworzyliśmy koncepcję miejsca, zauważyliśmy, że brakuje nam oferty dla najmłodszych, dlatego postanowiliśmy stworzyć ofertę specjalnie dla dzieci.

Wyróżnia nas wiele elementów, rozpoczynając od skali przedsięwzięcia, przez program merytoryczny stymulujący dziecko do aktywności własnej w zakresie ruchowym i intelektualnym, po niepowtarzalny klimat miejsca. Zogniskowane wokół żywiołów eksponaty pomogą naszym Odwiedzającym zrozumieć i dalej eksplorować świat nauki i techniki, zaś przestrzeń interakcji umożliwi rozwój umiejętności społecznych dzieci. Chcemy utrzymać fascynację dzieci otaczającym je światem.

Strefa dla dzieci w EC1

Najmłodsi dzięki wsparciu dorosłych (swoich Opiekunów i naszych pracowników) zrozumieją, jak ważna jest w życiu człowieka aktywność kulturalna. Ponieważ jest to przygoda niezwykle przyjemna, zakładamy, że przygotują się do roli zaangażowanego członka społeczności lokalnej i odbiorcy kultury. Chcemy, by byli oni otwarci na świat i otaczającą rzeczywistość.

Wśród 24 eksponatów zlokalizowanych na 3 poziomach jednym z najbardziej imponujących jest energia z ruchu. Dzięki aktywności własnej dziecko rozumie, jak zasada zachowania energii jest realizowana w praktyce. Aktywność dziecka na parterze wywołuje widoczne konsekwencje w postaci ruchu wody, światła czy powietrza nie tylko w miejscu, w którym się znajduje, ale również – na wyższych kondygnacjach. Najmłodsi nie tylko zaobserwują swoją sprawczość, ale również zrozumieją działanie mechanizmów stosowanych w wielu współczesnych urządzeniach. Współpraca dzieci, podejmujących wspólne działanie, pozwala zaobserwować bardziej imponujący efekt. Dzięki temu dzieciom nie trzeba tłumaczyć, że konkretna postawa społeczna jest dobra – dzieci same zaobserwują efekt synergii i poczują jego znaczenie, dlatego w przyszłości będą bardziej skłonne do współpracy – bo w praktyce zauważą jej wyniki.

Poza imponującą ekspozycją, w ramach Strefy dla dzieci realizowane będą warsztaty i gry skierowane do rodzin i grup zorganizowanych. Zależy nam na stymulowaniu rozwoju dzieci nie tylko w kontekście współpracy z rówieśnikami, ale również – pobudzaniu i wzmacnianiu relacji rodzinnych.

W stworzenie wartościowej oferty poza ekspertami z EC1 zaangażowana będzie firma New Amsterdam, mająca bardzo bogate, zdobywane w kraju i za granicą, doświadczenie w tworzeniu rozwiązań architektonicznych i interaktywnych. Centra nauki oraz narracyjne wystawy i muzea, które wyszyły spod ich ręki, można zwiedzać m.in. w Gdańsku, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, a wkrótce też w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie i Indiach. Krakowscy twórcy doskonale wiedzą, jak łączyć wiedzę, przygodę i nowoczesne technologie w spójne ekspozycje, które pokochają dzieci i dorośli. To doświadczenie zadecydowało o wyborze firmy jako partnera do tego projektu. Umowa z Wykonawcą została podpisana 5.12.2018, a wartość kontraktu opiewa na ponad 14 mln zł. Realizacja projektu jest współfinansowana ze źródeł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na temat Strefy dla dzieci przekażemy w pierwszym kwartale 2019 roku, jednak już teraz zapraszamy do udziału w warsztatach i zwiedzaniu Centrum Nauki i Techniki w Łodzi.

 

Strefa dla dzieci - długa inforgrafika