Specjalistyczne pokazy w Planetarium EC1, wizualizacje zgodne ze standardami Data2Dome

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi  realizuje zadanie
dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
działalność upowszechniająca naukę DUN
„Specjalistyczne pokazy w Planetarium EC1, wizualizacje zgodne ze standardami Data2Dome”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Specjalistyczne pokazy w Planetarium EC1, wizualizacje zgodne
ze standardami Data2Dome" – zadanie finansowane w ramach umowy 876/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Całkowita wartość projektu: 294 422,00 PLN
w tym ze środków DUN: 16 672,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.09.2019

Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy specjalistycznej wśród odbiorców Planetarium EC1 o najbardziej aktualnych informacjach i najświeższych odkryciach astronomicznych, astrofizycznych, heliofizycznych itd., dzięki wdrożeniu standardu Data2Dome, biblioteki interaktywnych wizualizacji STEAM oraz możliwości wyświetlania odręcznych rysunków i pisma na kopule Planetarium EC1. Zadanie wymaga dostosowania systemu Planetarium EC1 do światowego standardu Data2Dome, korzystania z biblioteki interaktywnych wizualizacji STEAM oraz możliwości wyświetlania odręcznych rysunków i pisma na kopule.

W ramach zadania zostanie przeprowadzonych 12 specjalistycznych pokazów prezentujących zaawansowaną wiedzę astronomiczną. Da to możliwość dostarczenia odbiorcom niespotykanych dotychczas doświadczeń oraz przyczyni się do zainteresowania ich problematyką naukową, w tym przede wszystkim astronomiczną.