Rozbudowa i promocja kolekcji komiksu polskiego dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej

 

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi zrealizowało projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozbudowa i promocja kolekcji komiksu polskiego dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej” w ramach Programu Operacyjnego „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”

 

Logotyp MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Całkowita wartość projektu: 188 856,00 PLN
w tym  ze środków MKiDN: 155 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.04 - 31.12.2018r.

Cel projektu to rozbudowa pierwszej w Polsce kolekcji rodzimej sztuki komiksowej gromadzonej przez instytucję kultury, pokazującej bogactwo, różnorodność i osiągnięcia polskiej narracji graficznej przez pryzmat zmian historycznych i społecznych w naszym kraju poczynając od międzywojnia, przez czasy PRL-u po współczesność.

Projekt pozwolił na zakup 54 oryginalnych plansz komiksowych autorstwa 17 artystów, zarówno klasyków, jak i wyróżniających się twórców młodszego pokolenia.

Strategia budowania kolekcji dla Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej oparta jest na zebraniu wszystkich ważnych nazwisk w historii komiksu polskiego i zgromadzeniu wokół nich przykładów najważniejszych tytułów (chodzi o oryginalne, własnoręcznie wykonane plansze). Na podstawie tego materiału utworzona zostanie Galeria Mistrzów Polskiego Komiksu, czyli ekspozycja stała, udostępniana szerokiej publiczności. Galeria docelowo stanowić ma najważniejszą i największą kolekcję w kraju. Powstanie jej to ważny moment w historii komiksu, ale i historii muzealnictwa. Tak cennej, profesjonalnej ekspozycji komiksowej jeszcze w Polsce nie było. Będzie to pierwsze miejsce w Polsce, gdzie komiksowe dzieła będą przechowywane, udostępniane (również na wystawach czasowych) i zabezpieczane dla przyszłych pokoleń.

Zakupione plansze są badawczo i naukowo opracowywane. Zapraszamy badaczy i historyków komiksu polskiego na spotkania i konsultacje. Kontakt przez Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej (EC1 w Łodzi).

Ideą jest spopularyzowanie rodzimego komiksu oraz podniesienie jego rangi jako zagadnienia istotnego dla kultury współczesnej.