Projekt „Akcja – Biodegradacja”

Projekt „Akcja – Biodegradacja” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego
realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Projekt „Akcja – Biodegradacja” – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego realizowane w laboratoriach Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto kultury” w Łodzi jest realizowany przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w ramach konkursu pn. „EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO – EDYCJA 2019”.

W ramach realizacji projektu chcemy uswiadomić uczestników warsztatów, że mają realny wpływ na to, co się dzieje w otaczającym świecie. Wybory konsumenckie kształtują rynek. Unikając kupowania produktów w opakowaniach jednorazowych, nienadających się do recyklingu, możemy wpłynąć pośrednio na produkcję oferowanych produktów. Mając także wiedzę na temat czasu rozkładu biologicznego różnych odpadów, możemy podjąć świadome decyzje, np. zamiast kupować wodę w butelce plastikowej, możemy korzystać z wody wodociągowej.

Projekt realizowany będzie do 31.08.2020 r. a w jego ramach przewidziano przeprowadzenie warsztatów stacjonarnych laboratoryjnych w Centrum Nauki i Techniki EC1. Zakres merytoryczny warsztatów ma na celu edukację ekologiczną uczestników.

 

Warsztaty dla klas IV – VI szkoły podstawowej:

1. 3, 2, 1 – start. Wprowadzenie.
2. Akcja – biodegradacja. Przygotowywanie przez uczestników folii biodegradowalnej ze skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej. Suszenie folii ok. 1h.
3. Widelec widelcowi nie równy. Obserwacja zmian, jakie zaszły na sztućcach umieszczonych w kompoście.
4. Co w kompoście piszczy? Obserwacja organizmów żyjących w kompoście i uczestniczących w procesie biologicznego rozkładu materii z wykorzystaniem mikroskopu optycznego. Próba ich identyfikacji.
5. Akcja – biodegradacja cd. Obserwacja wykonanej folii pod mikroskopem stereoskopowym.

 

Warsztaty dla klas VII – VIII szkoły podstawowej:

1. 3, 2, 1 – start. Wprowadzenie.
2. Czy folia może być eko? Przygotowywanie przez uczestników folii biodegradowalnej ze skrobi ziemniaczanej lub kukurydzianej.
3. Materiał materiałowi nie równy. Obserwacja zmian, jakie zaszły na próbkach materiałów umieszczonych w kompoście.
4. A to p(ec)H! Przeprowadzenie pomiaru pH gleby zawierającej różne składniki. Określenie czynników wpływających na kwasowość gleby oraz szybkość  kompostowania.
5. Życie w kompoście. Obserwacja organizmów żyjących w kompoście i uczestniczących w procesie biologicznego rozkładu materii z wykorzystaniem mikroskopu optycznego.
6. Czy folia może być eko? (cd) Obserwacja wykonanej folii pod mikroskopem stereoskopowym
7. Podsumowanie zajęć.

Szczegóły poszczególnych działań projektowych będą publikowane na stronach internetowych EC1 Łódź - Miasto Kultury oraz Centrum Nauki i Techniki EC1 a także w mediach społecznościowych oraz plakatach informacyjnych.
Zapraszamy zatem do odwiedzania naszych stron internetowych oraz naszej instytucji. 

Planowany do uzyskania efekt ekologiczny w wyniku realizacji projektu to wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 900 uczestników zadania.

Wartość ogólna projektu: 50 872,00 PLN
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: dotacja w kwocie 45 784,00 PLN

Projekt dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzi­bą przy ul. Dubois 118, w Łodzi (93-465). Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych: