Pokazy astronomiczne połączone z zajęciami praktycznymi o tematyce słonecznej dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi  realizuje zadanie
dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
działalność upowszechniającą naukę DUN
„Pokazy astronomiczne połączone z zajęciami praktycznymi o tematyce słonecznej dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

„Pokazy astronomiczne połączone z zajęciami praktycznymi o tematyce słonecznej
dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych" – zadanie finansowane
w ramach umowy 876/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Całkowita wartość projektu: 126 683,00 PLN
w tym ze środków DUN: 17 100,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.09.2019

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy na temat budowy Słońca i procesów na jego powierzchni oraz bezpiecznych sposobów obserwacji Słońca.

W ramach poszerzonej oferty Planetarium EC1 zrealizowanych zostanie 20 pokazów astronomicznych i zajęć praktycznych  o tematyce słonecznej oraz 1 prelekcja prowadzona przez specjalistę astronoma. Zajęcia skierowane będą do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu łódzkiego.

W ramach zajęć praktycznych dzięki użyciu wyspecjalizowanego sprzętu (dedykowany teleskop słoneczny) uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość obserwacji struktur na powierzchni Słońca. Dodatkowo poznają metody bezpiecznej obserwacji Słońca.
Tematyka słoneczna, dotychczas prezentowana w ograniczonym zakresie w trakcie pokazów Planetarium „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi, spotyka się z żywym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania składające się na zadanie mają na celu przekazywanie na bieżąco aktualizowanej, merytorycznej wiedzy na temat Słońca oraz upowszechnienie wiedzy astronomicznej o tematyce słonecznej wśród uczniów oraz nauczycieli  z Łodzi i regionu łódzkiego.

Dodatkowo, poprzez realizację zadania, ok. 30 nauczycieli z regionu łódzkiego otrzyma merytoryczne wsparcie w prowadzonej działalności edukacyjnej w zakresie elementów astronomii, przewidzianych w programach nauczania.
Zadanie przyczyni się do rozwijania zainteresowania uczniów wskazaną tematyką i zachęcenie ich do samodzielnego prowadzenia obserwacji i pogłębiania zdobywanej wiedzy w tym zakresie.