NOWOŚĆ W PLANETARIUM EC1!!!

Lodowe światy

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NOWEGO POKAZU "LODOWE ŚWIATY" !!!  PROWADZONEGO NA ŻYWO PRZEZ PREZENTERÓW PLANETARIUM EC1!

 

>>>  BILETY <<<

 

 

 

 

Pokaz prowadzony na żywo przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz widzów indywidualnych.

W tym pokazie zabierzemy widzów w niezwykłe miejsca Układu Słonecznego, gdzie jest tak zimno, że woda i inne substancje, jak amoniak, metan, azot, występują pod postacią lodu. Wydawałoby się, że w tak zimnych i odległych od Słońca rejonach Układu nic ciekawego się nie dzieje. Tymczasem sondy kosmiczne ujawniły wiele zaskakujących sekretów Marsa, planet karłowatych i lodowych księżyców planet olbrzymów. Poznajmy wspólnie lodowe pustkowia żeby zobaczyć, jakie krajobrazy tworzy fizyka w niskich temperaturach, ale i po to, by przy okazji odpowiedzieć na pytanie, jakie warunki trzeba spełnić, by możliwe było życie. 

 

Pokaz przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VIII; dla uczniów szkół ponadpodstawowych i widzów indywidualnych.

 

Podstawa programowa

Proponowany nauczycielom pokaz „Lodowe światy” jest uzupełnieniem i rozszerzeniem wiedzy o naszym najbliższym kosmicznym sąsiedztwie. Pokaz wspomaga nauczycieli w realizacji celów kształcenia i niektórych treści programowych zawartych w podstawie programowej przyrody, geografii, fizyki.

 1. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 2. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 3. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 4. rozwija zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi
 5. opisuje wybrane procesy fizyczne zachodzące na powierzchni różnych obiektów związane z występowaniem lodu np. kriowulkanizm;
 6. wyjaśnia wpływ siły grawitacji Słońca na zjawiska pływowe w układzie planeta – księżyc.
 7. rozwijanie u uczniów szacunku dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości.
 8. Rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia

 

Szczegółowy opis pokazu

 1. Występowanie lodu na Ziemi w czasach współczesnych i w przeszłości geologicznej;
 2. Lodowe czapy Marsa;
 3. Charakterystyka powierzchni i procesów na planecie karłowatej Ceres na podstawie badań sondy Dawn;
 4. Zjawiska kriowulkaniczne na lodowych księżycach Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna;
 5. Charakterystyka powierzchni i procesów na Plutonie na podstawie badań sondy New Horizons;
 6. Budowa i skład chemiczny komet;
 7. Występowanie wody poza Układem Słonecznym – egzoplanety układu Trappist-1;
 8. Możliwość występowania życia na lodowych światach.