Niepodległa.kom – 100 lat polskiego komiksu

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi realizuje projekt współfinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

Niepodległa - logo

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - logo

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

 

Całkowita wartość projektu: 248 611,00 PLN,
w tym  ze środków MKiDN: 223 100,00 PLN.
Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. - 31.12.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i świadomości kulturowej społeczeństwa polskiego na temat dokonań polskiego komiksu i narracji interaktywnej w kontekście historii niepodległej Polski. Projekt dotyczy realizacji działania artystycznego ukierunkowanego na ukazanie 100-letniej historii rozwoju polskiego komiksu na tle wydarzeń historycznych. Sto lat narracji graficznej zaprezentowane zostanie z użyciem doświadczenia wizualnego VR. Projekt zwieńczony zostanie uroczystą prezentacją doświadczenia VR w EC1 w grudniu 2019 r.

Koncepcja scenariusza doświadczenia VR wynikać będzie z założenia: 100 lat niepodległości Polski = 100 lat polskiego komiksu. Pojawienie się w prasie polskiego komiksu było możliwe dzięki odzyskaniu niepodległości. Doświadczenie VR zabierze odbiorcę w świat komiksu ukazując fazy jego rozwoju od narodzin komiksu polskiego do dnia obecnego (1919 – 2019). Podróż ta ukazana zostanie w kontekście historii niepodległej Polski.

Celem tego działania jest podniesienie wiedzy i świadomości kulturowej odbiorców na temat dokonań polskiego komiksu w kontekście historii niepodległej Polski.

Doświadczenie wizualne VR polegać będzie na założeniu okularów VR i słuchawek i przeniesieniu odbiorcy w wykreowany na potrzeby doświadczenia świat komiksu. Będzie to ciekawa wizualizacja wzbogacona dźwiękiem w postaci muzycznej oraz głosem lektora oprowadzającego po świecie narracji graficznej. Po założeniu okularów odbiorca prowadzony będzie przez kolejne opisane powyżej fazy z możliwością wejścia w świat komiksu. Doświadczenie trwać będzie 8-10 min.