EC1 dla pracownic i pracowników służb medycznych

„W imieniu zespołu „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi oraz swoim, chciałbym złożyć na Pani/Pana ręce podziękowania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników i techników medycznych, laborantów oraz całego personelu Szpitala za Wasze codzienne zaangażowanie w walkę z COVID-19…” - tak zaczyna się pismo, które dyrekcja EC1 Łódź wysłała do szpitali jednoimiennych w całym kraju oraz szpitali zakaźnych w województwie łódzkim. Każda z takich placówek otrzyma  po 100 zaproszeń do Centrum Nauki i Techniki EC1, które umożliwią wizytę w murach łódzkiej atrakcji turystycznej. Oczywiście będą one ważne po wznowieniu działalności przez instytucje kultury.

Jak wspomniano, zasięg akcji jest ogólnopolski. Placówka z ulicy Targowej chce w ten sposób wyrazić wdzięczność służbom medycznym, które znajdują się w samym sercu walki z pandemią.

Wierzymy, że EC1 ma do spełnienia ważną misję. Z jednej strony, propaguje wiedzę, naukę, buduje świadomość artystyczną i ekologiczną. Z drugiej zaś, jest symbolem rewitalizacji i przykładem tego, że można podźwignąć się z największych trudności. Przekazując zaproszenia dla pracownic i pracowników służ medycznych chcemy w jakimś stopniu zrewanżować się dobrem i zaufaniem, które kiedyś umożliwiły powstanie naszej placówki i jej rewitaliazację.