Czym różni się pokaz w Planetarium od pokazu w Kinie Sferycznym?

Pokazy w Planetarium EC1 poświęcone są zasadniczo tematyce astronomicznej (wyjątkiem są pokazy specjalne, np. koncerty z cyklu Sfera Muzyki lub pokazy muzyczne, jak np. "Pink Floyd - The Wall" ale i filmy przyrodnicze). Pokazy w Kinie Sferycznym stanowią uzupełnienie ścieżek zwiedzania Centrum Nauki i Techniki EC1, do których nawiązują tematycznie (choć i one w różnym stopniu mają związek z Kosmosem).

Pokazy w Planetarium najczęściej są prowadzone na żywo – te w Kinie Sferycznym nie. Pokazy w Planetarium trwają dłużej, niekiedy nawet ponad godzinę, chociaż z reguły do 45 minut. Te w Kinie Sferycznym są krótsze i trwają od 20 do 30 minut, za to część z nich odbywa się w technologii 3D.

Wizyta w Planetarium odbywa się w ramach samodzielnego biletu, zaś w Kinie Sferycznym – na podstawie biletu dodatkowego względem biletu wstępu do Centrum Nauki i Techniki, stąd też jeśli dysponujemy wolną pojedynczą godziną, Planetarium może być lepszym rozwiązaniem.

Opisy pokazów wraz z informacją o zalecanym wieku widza można znaleźć na stronach poświęconych repertuarowi w Planetarium EC1 oraz odrębnemu repertuarowi filmów w Kinie Sferycznym.

Inne częste pytania