Wyniki Łódzkiego Funduszu Filmowego 2017

EC1 Łódź – Miasto Kultury ogłosiło wyniki jubileuszowej, 10. edycji Łódzkiego Funduszu Filmowego. Spośród 24 złożonych projektów filmów, na udział finansowy EC1 Łódź w postaci wkładu koprodukcyjnego może liczyć w sumie 12 produkcji, wśród nich nowe produkcje tak uznanych twórców jak Paweł Pawlikowski, Jan Jakub Kolski czy Jan Komasa.

Tegoroczna edycja Funduszu jest wyjątkowa nie tylko ze względu na swój jubileuszowy charakter. Dotychczas wymogiem ubiegania się o dofinansowanie była realizacja przynajmniej
1 dnia zdjęciowego na terenie województwa łódzkiego. W tym roku o wkład koprodukcyjny ubiegać się mogły również projekty, przy których w regionie prowadzono prace jedynie na etapie post-produkcji. To pierwsze tego typu rozwiązanie wśród regionalnych funduszy filmowych
w Polsce. Niezależnie od tego czy w regionie łódzkim powstaną zdjęcia do filmu czy realizowane tu będą tylko prace post-produkcyjne producent, który podpisze z EC1 umowę jest zobowiązany do wydatkowania na terenie Łodzi lub województwa łódzkiego co najmniej 150% przyznanego wkładu koprodukcyjnego.

Zgłoszone wnioski o dofinansowanie, jak co roku, oceniane były w oparciu o cztery podstawowe kryteria: walory artystyczne filmu, powiązanie produkcji z Łodzią i województwem łódzkim, potencjał frekwencyjno-festiwalowy oraz aspekt ekonomiczno-finansowy przygotowania produkcji. W każdej z trzech kategorii (pełnometrażowe filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy animowane) zgłoszone projekty oceniały zespoły ekspertów o uznanym dorobku w branży filmowej:

 

Anna Kazejak, Anna Pachnicka, Michał Oleszczyk – filmy fabularne;

Mirosław Dembiński, Andrzej Sapija, Zdzisław Kuczyński – filmy dokumentalne;

Joanna Jasińska-Koronkiewicz, Jacek Rokosz – filmy animowane.

 

Komisja ds. Łódzkiego Funduszu Filmowego, w oparciu o opinie ekspertów, rekomenduje dofinansowanie wymienionych niżej filmów w podanych wysokościach. Ostateczna kwota wkładu koprodukcyjnego będzie wynikiem negocjacji umowy z producentem oraz posiadanych środków przez instytucję.

Filmy fabularne:

„Zimna wojna”, reż. Paweł Pawlikowski, prod. Opus Film

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 270 000 zł

„Dom tułaczy”, reż. Mariko Saga, prod. Lava Films

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 150 000 zł

„Przysięga Ireny”, reż. Jan Komasa, prod. K&K Select

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 150 000 zł

„Ułaskawienie”, reż. Jan Jakub Kolski, prod. Wytwórnia Doświadczalna

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 100 000 zł

„Ja teraz kłamię”, reż. Paweł Borowski, prod. Opus Film

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 100 000 zł

Filmy dokumentalne:

„Who will write our history”, reż. Roberta Grossmann, prod. Match & Spark

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 80 000 zł

„II wojna w małych rękach”, reż. Matthias Zirzow, prod. Toto Studio

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 75 000 zł

„Położna”, reż. Maria Stachurska, prod. Square Film Studio

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 60 000 zł

„Sztuka zrozumienia”, reż. Matej Bobrik, prod. Koi Studio

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 20 000 zł

Filmy animowane:

„Pamiętniki Florki cz. IV”, reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek, prod. Anima-Pol

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 80 000 zł

„Wielkie zmartwienie”, reż. Zbigniew Kotecki, prod. TV Studio Filmów Animowanych

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 70 000 zł

„Sacculina carcini”, reż. Katarzyna Nalewajka, prod. Anima-Pol

Rekomendowana kwota wkładu koprodukcyjnego - 20 000 zł

 

Powrót do strony Łódź Film Commission