Wizualizacje wnętrz NCKF

Dwa konsorcja - pod przewodnictwem nsMoonStudio i New Amsterdam - zostały zaproszone do negocjacji w związku z wyborem wykonawcy projektu wnętrz i wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na projekt przebudowy EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej oraz wykonaniem szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i projektów wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w końcu sierpnia do EC1 Łódź wpłynęły trzy prace konkursowe, złożone przez konsorcja nsMoonStudio, New Amsterdam oraz pracownię NIZIO Design International.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska i dyrektor NCKF Rafał Syska oglądają wizualizacje przyszłego Centrum

– Jesteśmy ogromnie zadowoleni z tak szacownego grona uczestników – mówi Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. – Wszyscy mają na swoim koncie projekty obiektów użyteczności publicznej i wystaw na światowym poziomie, zrealizowane w innych miastach Polski. Jestem przekonana, że również zlokalizowane w Łodzi Narodowe Centrum Kultury Filmowej będzie miejscem cenionym nie tylko ze względu na walory edukacyjne, ale także wyjątkowy projekt architektoniczny.

nsMoonStudio zaprojektowało m.in. wielofunkcyjny kompleks medialny Alvernia Studios pod Krakowem oraz Muzeum Tadeusza Kantora i ODSTK Cricoteka, ma w swoim portfolio także adaptację wnętrz krakowskiego Collegium Maximum. Wśród realizacji New Amsterdam są: realizacja multimedialna wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i wystawy stałej Muzeum Katyńskiego, projekt i realizacja Energetycznego Centrum Nauki Hydropolis we Wrocławiu czy wystawy stałej Skrzydła Wielkiej Wojny w Muzeum Lotnictwa Polskiego w  Krakowie. Biuro projektowe Nizio Design International wśród swoich doświadczeń wymienia m.in. projekt i realizację ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie czy – z łódzkiego podwórka – Muzeum Fabryki w Manufakturze.

Oceny projektów dokonał sąd konkursowy, w którego składzie znaleźli się m.in. Marek Janiak, Architekt Miasta Łodzi; Magdalena Sroka, Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Jarosław Suchan, Dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Tomasz Majewski, przewodniczący Rady Programowej „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, reprezentujący w Radzie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 Najwyższą ocenę uzyskał projekt złożony przez konsorcjum pod przewodnictwem nsMoonStudio. Oceniających ujęła nowoczesna forma, wyłamująca się z katalogu standardowych rozwiązań wystawienniczych.

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

– Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest stałe podkreślanie perspektywy widza i zachowanie spójności przestrzeni przy wykorzystaniu jej wyjątkowych walorów. Wydaje się, że projekt nsMoonStudio najpełniej odnosi się do tych potrzeb – mówi dyrektor Rafał Syska.

W projekcie New Amsterdam sędziowie docenili nawiązanie do architektonicznej i kulturowej spuścizny Łodzi oraz tradycji miejsca.

 – Obie prace, których autorów zaprosiliśmy do dalszych negocjacji, prezentują bardzo wysoki poziom – zapewnia Syska. – Jestem przekonany, że we współpracy z ostatecznie wyłonionym wykonawcą stworzymy wyjątkowe miejsce dla wszystkich zainteresowanych filmem, kinem i sztukami audiowizualnymi.

New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF

Wykonawcę poznamy w październiku. Zgodnie z harmonogramem prac do połowy 2018 roku powstanie szczegółowy projekt, później ruszą prace budowlane. Otwarcie NCKF dla odwiedzających przewidziane jest na przełom 2019 i 2020 roku.

Środki inwestycyjne na realizację projektu Narodowego Centrum Kultury Filmowej pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładniej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi pozyskało blisko 26 milionów złotych m.in. na przygotowanie wystawy „Kino Polonia” oraz wyposażenie przestrzeni edukacyjnych w ramach osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a także 13 milionów złotych na ścieżki „Materia Kina” i „Mechaniczne Oko” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Łączna wartość inwestycji to 57 mln zł, z czego 40 milionów to wzmiankowane środki unijne. Pozostała część to wkład własny, sfinansowany przez miasto Łódź.


Wizualizacje z projektu nsMoonStudio


Projekt złożony przez konsorcjum w składzie: ns Moon Studio Sp. z o.o. (lider konsorcjum), Plasma Project s.c. J. Derwisz, A. Kozak, Group AV Sp. z o.o., AWP Systems Marek Masalski.

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

 

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF

nsMoonStudio: wizualizacja wnętrz NCKF


Wizualizacje z projektu New Amsterdam


New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF

New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF

New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF

New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF

New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF

New Amsterdam: wizualizacja wnętrz NCKF