CNiT przyjazny osobom niepełnosprawnym

Lodołamacze to nagrody przyznawane od 12 lat firmom i instytucjom wrażliwym na potrzeby osób niepełnosprawnych. Konkurs, organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w tym roku powiększył się o kategorię przestrzeni.

Niepełnosprawność ma różne oblicza a przeszkód w codziennym funkcjonowaniu dla osób nią dotkniętych może być bardzo wiele; także takich, które nie przychodzą na myśl w pierwszej chwili. Niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych komunikacja, bariery architektoniczne, brak dostępu do informacji sprawia, że osoby niepełnosprawne nie mogą podjąć zatrudnienia. Przestrzeń publiczna to miejsce spotkań, pracy, rekreacji – w której ludzie przemieszczają się z domu do pracy i z powrotem. Dla osób niepełnosprawnych przestrzenią przyjazną jest ta, która pozbawiona jest barier architektonicznych i gwarantuje bezpieczne poruszanie się. W im większym stopniu osoba niepełnosprawna może poruszać się samodzielnie, tym bardziej jest niezależna od innych. Samodzielność fizyczna i psychiczna osób niepełnosprawnych zwiększa szanse na ich integrację w społeczeństwie.

Makieta kompleksu EC1 dla osób niewidomych

Makieta kompleksu EC1 dla osób niewidomych

Centrum Nauki i Techniki EC1, mieszczące się w zrewitalizowanych budynkach elektrowni łódzkiej, od początku było projektowane z myślą o maksymalnie możliwej dostępności dla osób niepełnosprawnych. Było to duże wyzwanie ze względu na wcześniejsze przeznaczenie budynku i okres jego powstania - w którym dbałość o osoby tego typu była minimalna. Centrum Nauki i Techniki EC1 posiada kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dla osób ze schorzeniami narządów ruchu: prawie w każde miejsce można dotrzeć na wózku lub innym urządzeniu o zbliżonej funkcji, korzystając z wielu szerokich i wygodnych wind. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mogą korzystać nie tylko z opisów stworzonych w alfabecie Braille'a, ale także z systemów audiodeskrypcji.

Nagroda Lodołamacze 2017 w kategorii przestrzeni publicznej jest ukoronowaniem procesu dostosowywania do potrzeb osób niepełnosprawnych kompleksu zbudowanego 110 lat temu, jeszcze w okresie zaboru rosyjskiego. Cieszymy się z niej tym bardziej, że teoretyczne rozwiązania zostały przetestowane i zaaprobowane w praktyce przez samych zainteresowanych. Zapraszamy w grudniu do Centrum Nauki i Techniki EC1!

Statuetka "Lodołamacze"

Statuetka "Lodołamacze"