20 mln zł na Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1

Z dumą informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. W efekcie umowa umożliwiająca start rewitalizacji ostatniej części zabytkowej elektrowni przy ul. Targowej została właśnie podpisana. Oznacza to, że budynki dawnych warsztatów, które obecnie znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, zostaną poddane gruntownej renowacji i remontowi oraz rozbudowie. Wszystko to umożliwi nadanie im nowych funkcji i ożywienie tej poprzemysłowej przestrzeni.

Nowymi użytkownikami projektu będą dzieci, młodzież i dorośli, poszukujący wartościowej rozrywki oraz rozwoju intelektualno-kulturalnego. W powstającym Centrum  Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 zostaną dla nich wyodrębnione funkcjonalnie i przestrzennie dwa główne rodzaje działalności kulturalno-edukacyjnej, w zakresie:

komiksu, obejmujące wystawy stałe, wystawy czasowe oraz część warsztatowo – dydaktyczną zlokalizowaną w całości na drugim piętrze,
narracji interaktywnej, obejmujące trzy ścieżki edukacyjne: światów interaktywnych, nowych technologii i tworzenia gier.

W Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 powstaną również dwie ścieżki wspólne dla obu centrów tematycznych: ścieżka historyczna i ścieżka krytyczna. Będą one łączyły świat narracji interaktywnej i komiksu.

Virtual Reality - warsztaty poświęcone nowej technologii

Powstanie tego Centrum ma oczywiście na celu rozwój potencjału gospodarczego i turystycznego miasta i regionu poprzez stworzenie oferty edukacyjnej, rozrywkowej i kulturalnej w zakresie branży technologii wizualnych, gier komputerowych i komiksu. Ale oczywiście należy spojrzeć na całość projektu, jakim jest instytucja „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. W jej ramach mieszczą się odnoszące ogólnopolskie sukcesy Planetarium, największe w Polsce Centrum Nauki i Techniki, którego otwarcie zaplanowano na 17 listopada 2017 r. Warto wspomnieć o powstających obecnie wystawach Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Całość tworzy zatem placówkę kultury o niezwykle szerokiej ofercie. I miejsce mądrego spędzania czasu, które staje się źródłem inspiracji dla osób o różnorodnych zainteresowaniach, talentach i pasjach.

Za sferę merytoryczną projektu Centrum  Komiksu i Narracji Interaktywnej odpowiada zespół twórców Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier Komputerowych.

Centrum z założenia ma być miejscem realizacji interdyscyplinarnych zadań edukacyjnych i kulturalnych w odniesieniu do gier i komiksu. Jego celem ma być, oprócz aspektów wymienionych wyżej:

• Popularyzacja tematyki gier edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz – w perspektywie – wpływ na ich profil zawodowy oraz kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry w dziedzinie IT, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury;
• Stworzenie oferty związanej z nowymi technologiami wizualnymi, grami komputerowymi i komiksem wśród szerokiego grona odbiorców, od dzieci po osoby starsze;
• Wzmocnienie potencjału turystycznego regionu łódzkiego oraz Miasta Łodzi.

Projekt zostanie zakończony do 31.12.2018 r. Szacuje się, że w ciągu 2019 r. odwiedzi je blisko 67 tys. gości.

Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej będzie przygotowywać własne wystawy.