Mapa "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi

W BUDYNKU EC1 WSCHÓD ZNAJDUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁY "EC1 ŁÓDŻ - MIASTO KULTURY" W ŁODZI:

Dział "Narodowe Centrum Kultury FIlmowej"

Planetarium EC1 (część działu "Centrum Nauki i Techniki")

Dział "Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej"

Dział "Łódź Film Commission"

Hala Maszyn

Powierzchnie konferencyjne

 

W BUDYNKU EC1 ZACHÓD ZNAJDUJE SIĘ:

Dział "Centrum Nauki i Techniki"

 

Wejście dla pieszych i rowerzystów: od strony skrzyżowania ulic Dowborczyków i Tuwima

 

Wjazd dla zmotoryzowanych: ul. Targową na parking po stronie północnej